Menü

Danggee, Böblinga!

Böblinga, des war subber! Ihr hennd mi mit eure Lacher an de richtige Schdella fascht drausbrôcht! Steffen, fahr vorsichtig mit deim 17 Johr alta Benz, danngee an mein Minderjähriga Silas, an da Markus, die blöde Sau, an da Max aus Oschtelsa mit'm Düsajäger, an d' Sabine fir's Gillafass und an d' Melanie fir's Synchronisera! Hämmer!

Zurück