Menü

Danggee, Freudenstadt!

Danggee, Freudastadt! Volles Haus, ond ihr waret so saucool, echt! Danngge an'd Corinna mit'm Mini, an da Max fir da Unterricht, an d' Sabine fir's Nixverschtanda, an da Daniel fir die dumme Sau, an da Simon fir da Thermomix ond an da Markus fir'd Synchro! Rock'n Roll!

Zurück